SLCP NEDİR

SLCP doğrulaması, bir organizasyonun veya bir ülkenin kısa ömürlü iklim kirleticileri (SLCP) emisyonlarının doğru bir şekilde ölçülüp raporlanması ve azaltılması için yapılan bir süreçtir.

Bu süreç, SLCP’lerin doğru bir şekilde ölçülebilmesi için gerekli olan standartları belirler.

“Social Labor Convergence Program” (SLCP), işçi haklarına saygı gösteren ve adil çalışma koşullarını sağlamayı hedefleyen bir programdır. Bu program, özellikle küresel tedarik zincirlerindeki işçilerin haklarını korumak ve iş koşullarını iyileştirmek için geliştirilmiştir.

SLCP programı, tedarik zincirlerindeki işçilerin haklarını ve iş koşullarını ölçmek, değerlendirmek ve raporlamak için bir standart sağlar. Program, bir dizi performans göstergesi kullanarak işletmelerin sosyal ve işçi hakları performansını ölçer ve işletmelerin bu alanda iyileştirme yapmalarını teşvik eder.

Bu programın hedefi, işletmelerin sosyal ve işçi haklarına saygı gösteren bir iş kültürü oluşturması ve bu kültürü tedarik zincirlerinde yaygınlaştırarak, dünya genelinde işçi haklarının korunmasına ve iş koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlamaktır.

SLCP programı, işletmelerin bu konuda kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için bir dizi araç ve kaynak sağlar. Bu kaynaklar arasında, sosyal ve işçi hakları performansını ölçmek için bir standart, işletmelerin bu performansı raporlamalarına yardımcı olacak bir veri platformu ve işletmelerin iyileştirme planları geliştirmeleri için rehberlik sunan bir kılavuz yer alır.

Programın bir diğer amacı da, işletmelerin birbirleriyle işbirliği yaparak, tedarik zincirlerindeki işçi haklarını ve iş koşullarını iyileştirmelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, SLCP programı, işletmelerin birbirleriyle etkileşim halinde olabilecekleri bir platform sağlar.

SLCP programı, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Çevre Örgütü (UN Environment) tarafından birlikte oluşturulmuştur. Program, küresel işbirliği ve işletmelerin toplumsal sorumluluklarını yerine getirmelerine yönelik bir örnek teşkil etmektedir.

SLCP programı, tedarik zincirlerindeki işçi haklarına saygı göstermek ve adil çalışma koşullarını sağlamak amacıyla dünya genelinde birçok sektörde faaliyet gösteren işletmeler tarafından benimsenmektedir. Program, özellikle perakende, tekstil, gıda, kimya, enerji, madencilik ve lojistik sektörlerinde yer alan işletmeler tarafından kullanılmaktadır.

Programın benimsenmesi, işletmelerin sosyal sorumluluklarını yerine getirme konusunda bir adım olarak değerlendirilir. SLCP programına dahil olan işletmeler, işçi hakları ve iş koşulları konusunda bir performans göstergesi sağlamakta ve bu performansı sürekli olarak iyileştirmeyi hedeflemektedirler.

SLCP programı, işletmelerin sadece sosyal sorumluluklarına odaklanmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda işletmelerin verimliliklerini artırarak maliyetlerini azaltmalarına da yardımcı olur. İşletmeler, işçi hakları ve iş koşulları konusunda daha iyi bir performans gösterdikçe, işletmenin itibarı artar ve müşterilerin tercih ettiği bir marka haline gelir. Bu da, işletmelerin rekabet gücünü artırır.

SLCP programı, tedarik zincirlerindeki işçi haklarını korumayı ve adil çalışma koşullarını sağlamayı hedefleyen bir programdır. Program, dünya genelinde birçok işletme tarafından benimsenmektedir. Bazı SLCP programını kabul eden markalar şunlardır:

 • H&M
 • Nike
 • Walmart
 • Levi Strauss & Co.
 • Target
 • VF Corporation
 • adidas
 • Gap Inc.

Bu markalar, tedarik zincirlerindeki işçi haklarını ve iş koşullarını iyileştirmek için SLCP programını kullanmaktadırlar. Bu programı kabul eden işletmeler, SLCP performans göstergelerini kullanarak, işletmelerinin sosyal ve işçi hakları performansını ölçmektedirler ve bu performansı iyileştirmeyi hedeflemektedirler.

Ayrıca, SLCP programını benimseyen işletmeler, programın bir parçası olan veri platformunu kullanarak, tedarik zincirlerindeki işçi hakları konusunda şeffaflık sağlamaktadırlar. Bu şeffaflık sayesinde, işletmelerin müşterileri, tedarik zincirlerindeki işçi hakları konusunda daha bilinçli hale gelmekte ve daha adil üretim yapan işletmeleri tercih etmektedirler.

SLCP programını imzalayanlar, programın amaçlarına ve ilkelerine bağlı kalan işletmelerdir. İşletmeler, SLCP programının ilkelerine uygun olarak tedarik zincirlerinde işçi haklarını ve çalışma koşullarını iyileştirmeyi taahhüt etmektedirler. SLCP programını imzalayan bazı işletmeler şunlardır:

 • H&M
 • Gap Inc.
 • Inditex
 • Levi Strauss & Co.
 • Nike
 • Target
 • VF Corporation
 • Walmart
 • Tommy Hilfiger

Bu işletmeler, SLCP programının ilkelerine uygun olarak hareket ederek, işletmelerinde sosyal sorumluluklarını yerine getirmeyi ve adil çalışma koşullarını sağlamayı hedeflemektedirler. İşletmeler, SLCP programını imzalayarak, tedarik zincirlerindeki işçi hakları ve iş koşulları konusunda şeffaflık sağlamakta ve bu alanda bir öncü olmayı hedeflemektedirler.

SLCP programının resmi web sitesine göre, Ekim 2021 itibarıyla programı imzalayan işletme sayısı 2700’ü aşmıştır. Bu işletmeler, tedarik zincirlerindeki işçi haklarına saygı göstermek ve adil çalışma koşullarını sağlamak için SLCP programını benimsemiştir. Bu işletmeler, SLCP programının ilkelerine uygun olarak hareket ederek, işletmelerinde sosyal sorumluluklarını yerine getirmeyi ve tedarik zincirlerindeki işçi hakları konusunda şeffaflık sağlamayı hedeflemektedirler. Programa katılan işletmelerin çeşitliliği oldukça geniş olup, perakende, tekstil, gıda, kimya, enerji, madencilik ve lojistik gibi birçok sektörde faaliyet gösteren işletmeler yer almaktadır.

SLCP programı, her yıl binlerce tesisin performansını değerlendirmektedir ve raporlarını yayınlamaktadır. 2021 yılında, SLCP doğrulama sayısı 1.100’ün üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu doğrulamaların çoğu, Çin, Bangladeş, Hindistan, Türkiye ve Vietnam gibi ülkelerde gerçekleştirilmiştir. Bu doğrulamaların sonuçları, işletmelerin performanslarını değerlendirmelerine, tedarik zincirlerindeki işçi hakları ve çalışma koşullarını iyileştirmelerine ve daha şeffaf hale gelmelerine yardımcı olmaktadır.

About the Author

You may also like these