Firmamızdan Alacağınız SLCP / FSLM Doğrulamalarınız Artık Teşvik Kapsamındadır

5973 Sayılı Karar/Pazara Giriş Belgesi Desteği ile Firmamızdan alacağınız SLCP doğrulamalarınız % 50 oranında teşvik kapsamında yer almaktadır. Başvurularınızı Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden sizlere sağlayacağımız belgelerle yapıp devlet teşviginden yararlanabilirsiniz. TUSCERT Doğrulama Kuruluşu olarak bizden aldığınız SLCP doğrulama ve diğer sosyal uygunluk denetimi hizmetlerinde sizlere destek olmaya devam ediyoruz. Aşağıda bakanlık tebliğini sizlere sunuyoruz.

SLCP DOĞRULAMALARINIZ İÇİN TEUSCERT HER ZAMAN YANINIZDA
SLCP SOCIAL LABOR CONVERGENCE PROGRAM

“T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda, 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında şirketlerin pazara giriş belgelerine ilişkin giderleri % 50 oranında ve şirket başına yıllık 4.000.000 TL’ye kadar desteklendiği hatırlatılmaktadır.

Diğer taraftan, 5973 sayılı Karar çerçevesinde ihdas edilmiş olan Pazara Giriş Belgesi Desteğine İlişkin Genelge’nin “Destek kapsamındaki pazara giriş belgeleri listesinin belirlenmesi ve güncellenmesi” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrası, “Destek kapsamındaki belgeler ile bunlara ilişkin hususlar EK-1/A ve EK 1/B – Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar ile Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesi çerçevesinde Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenir.” hükmünü; aynı maddenin ikinci fıkrası ise “EK-1/B’ye belge/sertifika ve kurum/kuruluş ekleme/güncelleme talepleri şirketler tarafından DYS üzerinden üyesi oldukları İBGS’ye yapılır. İBGS’ler yapacakları ön değerlendirme sonrasında uygun görecekleri talepleri, gerekçesi ve EK-1/B’de yer alması uygun görülen yeri ile DYS üzerinden Bakanlık’a (İhracat Genel Müdürlüğü) iletir. EK-1/B, gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendirilerek Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) güncellenir.” hükmünü amir olduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda ve bahse konu hükümler çerçevesinde, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ve şirketlerden gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda, söz konusu Genelge’nin “EK I/B Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri”ne eklenmesi uygun görülen belge, sertifika, kurum ve kuruluşlar, 22.12.2022 tarihli ve 81173214 sayılı Genel Müdürlük Makamı Onayı ile uygun görülmüş olup; Revize EK I-B’ye aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.”

About the Author

You may also like these